SMK Balai Besar Dungun Terengganu

Sepakat Menjana Kecemerlangan Berbagai-bagai Bidang

Visi dan Misi, Falsafah

Visi, Misi, Moto, Falsafah Sekolah

VISI SEKOLAH

Bersedia memberi bimbingan dan pendidikan yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang.

MISI SEKOLAH
Melaksana serta meningkatkan program kecemerlangan pendidikan dan sahsiah diri pelajar bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang berilmu, beramal dan berketrampilan.

MOTO SEKOLAH

Menjana Kecemerlangan

 

FALSAFAH SEKOLAH

Bahawasanya setiap pelajar mempunyai potensi yang boleh digemblingkan secara optimum menerusi pengurusan yang menyeluruh,cekap,berkesan dan beramanah berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani .

Advertisements
%d bloggers like this: